Kinderparticipatie.

In 1994 is door Nederland het VN (verdrag voor de rechten van het kind) ondertekend. Daarin staat dat kinderen onder andere recht hebben op informatie en participatie.
Kinderparticipatie is volgens De Wereldkinderen een mentaliteit
en geen activiteit.
Het is een rode draad in de omgang met kinderen. Dit geldt zeker voor de buitenschoolse opvang waar kinderen hun vrije tijd doorbrengen.
Om kinderen mee te laten beslissen over de invulling van hun vrije tijd,
zet De Wereldkinderen kinderparticipatie in.
Kinderen mogen meedenken over en meehelpen met
het organiseren van activiteiten.
Dit maakt dat ze worden uitgedaagd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Ze leren zowel met elkaar en met volwassenen van gedachten te wisselen. En te onderhandelen als steeds meer zelfstandig een activiteit te organiseren.
Kinderparticipatie stimuleert daarnaast het zelfvertrouwen van kinderen.

vooriedereen