Links die wellicht interessant voor U kunnen zijn.

reglement oudercommissie 2015

Heeft u een vraag of een klacht neem contact met ons op zodat we snel een passende oplossing proberen te vinden.

Klachten kunt u ook bij de oudercommisie indienen.
De oudercommissie neemt indien nodig contact op met het klachtenloket-kinderopvang, natuurlijk proberen we het eerst samen op te lossen.Of via algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation
lukt dit niet zo goed dan kan de oudercommisie worden aangesproken.
Tevens zijn we aangesloten bij de klachtkinderopvang.nl

klachtenvrijbrief_kk_2015_3980

klachtengeschillent3366837_635900941481576552-1