Voor en Vroeg Schoolse educatie VVE:
De Wereldkinderen heeft bewust gekozen om te werken met Voor- en Vroegschoolse (VVE) programma’s om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.
Met een VVE-aanbod worden kinderen beter voorbereid op de overgang van
opvang naar het basisonderwijs en wordt vormgegeven aan de zogenaamde
doorlopende ontwikkellijn.
VVE biedt onderwijs voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsachterstand en die net iets meer begeleiding en stimulering nodig hebben. VVE biedt echter ook een meerwaarde voor kinderen zonder ontwikkelingsachterstand of met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor deze kinderen biedt het programma verrijkingsstof en opent het uitdagende perspectieven om zelfstandig hun belevingswereld te verkennen en uit te breiden.

Peuterplein:Peuterpleinplatje
Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen.
Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen door een rijk en gevarieerd aanbod (incl. VVE). Peuterplein helpt ook om de allerkleinsten optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.
Peuterplein heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.

Taal
Peuterplein stimuleert de taalontwikkeling en woordenschat van peuters. Woordenschat komt in alle activiteiten voor op 3 niveaus: startwoorden voor peuters met een taalachterstand, basiswoorden voor alle kinderen en uitbreidingswoorden voor snelle peuters.
Voorbereidend rekenen
Op hun jonge leeftijd zijn peuters druk bezig met het leren labelen, groeperen en ordenen van voorwerpen. Wat hoort bij wat en waarom? Met Peuterplein maken de kinderen op speelse wijze kennis met vormen, ruimte, tellen, meten en getalbegrip.

Fijne motoriek
Peuterplein besteedt gerichte aandacht aan de fijne motoriek. Elk thema heeft een fijn motorische activiteit. Het verkennen van materialen staat centraal. Daarnaast doen de kinderen een knutselactiviteit. Deze knutselactiviteit is aangepast aan het thema die per periode word behandeld.

Muziek
In Peuterplein betekent muziek vooral: heel veel plezier!
Maar de muziekactiviteiten van Peuterplein leren de kinderen ook om de melodie en het ritme te herkennen. En natuurlijk kunnen ze meezingen met de liedjes op de cd of een eigen liedje zingen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Door alle thema’s en activiteiten heen werkt Peuterplein aan 4 sociaal-emotionele gebieden: Zelfkennis, Zelfvertrouwen, Rekening houden met anderen en Samen spelen en werken.
De doelen op dit gebied komen in alle activiteiten aan bod.
Door omgang met elkaar ontwikkelen kinderen hun
sociale competenties en vaardigheden zoals:
Naar elkaar luisteren
Leren te wachten op hun beurt
Leren emoties uiten en deze te benoemen
Kinderen krijgen de gelegenheid om samen te spelen of iets te organiseren Rekening houden met anderen: kleiner of groter dan jezelf.