VE Opvang

VE Opvang

Voorschoolse Educatie

VE opvang
Het doel van voorschoolse educatie is dat kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar
mimimaal 16 uur per week extra aandacht krijgen op het gebied van sociale
emotionele ontwikkeling en taalachterstand. Bij De Wereldkinderen krijgt het kind in
deze 16 uur extra taalaanbod volgens een erkend VE methode, de methode
Peuterplein.


Het CJG verzorgt een VE indicatie waarop een kind geplaatst kan worden bij ons.