Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Wereldkinderen is een kleinschalige peuteropvang en BSO, waar de kinderen in een warme en huiselijke sfeer worden opgevangen.

Het team van De Wereldkinderen bestaat uit:
-Pedagogische medewerkers peutergroep.
-Pedagogische medewerkers VSO/BSO
-Pedagogisch coach beleidsmedewerker

Het  welzijn van uw kind staat bij De Wereldkinderen op de eerste plaats.

peuteropvang bso wezep

Vanuit een veilige basis inspireren we de kinderen bij de ontdekkingsreis door het leven.

De Wereldkinderen heeft een gedeelde verantwoordelijkheid in de opvoeding tijdens de openingsuren.
Als basis voor het zich kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig.
De pedagogisch medewerkers heeft de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen,waardoor het kind de gelegenheid krijgt zich te ontwikkelen.
De omgeving moet tegemoet komen aan de behoefte om ervaringen op te doen en de pedagogische medewerkers hebben de taak kinderen daarin te stimuleren en te begeleiden.

Pedagogisch doel.
Het pedagogisch doel dat we nastreven:
Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (peuteropvang) de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen door hun eigen talenten en mogelijkheden te leren gebruiken en benutten.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (voor-naschoolse opvang) de gelegenheid bieden om zich in een vertrouwde omgeving te begeven.
Dit doen we door een veilige en vertrouwde omgeving te bieden.
Als een kind zich prettig voelt, vertrouwen heeft in eigen kunnen, kan het voor zichzelf opkomen, respect ontwikkelen voor zichzelf en de anderen, zelfstandig en sociaal vaardig leren zijn, allemaal vaardigheden die essentieel zijn voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Uitgangspunten om te komen tot goed pedagogisch handelen.
De Wereldkinderen gaat ervan uit dat ieder kind geboren wordt als individu met een eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. De individuele aanleg en de invloed van de omgeving zijn gezamenlijk bepalend voor de ontwikkeling van het kind.
Bij De Wereldkinderen komt het kind in een andere omgeving dan thuis of school.
Het kind ontmoet leeftijdgenoten, andere volwassenen en ontdekt speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Regels, gewoontes en gebruiken zijn anders dan het kind thuis of op school gewend is.
Het kind leert om in een grotere groep dan de thuissituatie te leven. Op de voor-naschoolse opvang wordt het kind (na een dag structuur op school) een leuke en leerzame invulling van de vrije tijd geboden.
Hoewel het geen thuis is wil De Wereldkinderen wel graag dat de opvang een
tweede thuis wordt voor de kinderen, met een huiselijke sfeer waarin elk kind gezien en gekend wordt en persoonlijke aandacht krijgt. De rol van pedagogisch medewerkers is hierbij essentieel.
Vanuit een veilige basis kan het kind de wereld om zich heen gaan ontdekken en begrijpen. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen binnen het groepsproces en heeft oog voor het individuele kind. Daarbij stelt zij heldere regels en schept voorwaarden waarbinnen de kinderen (positieve) ervaringen kunnen opdoen
en zich optimaal kunnen ontplooien.
Bij het stellen van regels zullen met name op de voor-naschoolse opvang, ook de kinderen worden betrokken.